?

Log in

No account? Create an account
:appotus: [entries|archive|friends|userinfo]
t_shandy

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bier/appotus [Feb. 14th, 2007|10:05 pm]
t_shandy
Nadenken => atheisme
link3 comments|post comment

24 januari: Shandy-Caligula-Nomi-dag [Apr. 8th, 2006|10:35 pm]
t_shandy
Go to Wikipedia and look up your birth day (excluding the year). List three neat facts, two births and one death in your journal, including the year... (van nodding_folk)
In Dutch of course:


1924 - Sint Petersburg wordt hernoemd tot Leningrad.
1544 - Uitvinding van de camera obscura door Reinerus Gemma-Frisius te Leuven.
1848 - Eerste goudvondst in Californië. Begin van de Gold Rush.

Geboren:
1944 - Klaus Nomi, Duits zanger
1712 - Koning Frederik II van Pruisen

Gestorven:
# 41 - Gaius Iulius Caesar Germanicus (28), bijgenaamd Caligula, Romeins princeps
linkpost comment

(no subject) [Feb. 17th, 2006|11:51 am]
t_shandy
Meisje verlaat school om 'glaasje draaien'

Uitgegeven: 16 februari 2006 23:38
Laatst gewijzigd: 17 februari 2006 08:12
DEN BOSCH - Een gelovige leerlinge van het Jeroen Bosch College in Den Bosch heeft de school verlaten omdat ze in een les levenbeschouwing ongewenst is geconfronteerd met 'glaasje draaien'.

Ze weigerde de bewuste les eind vorig jaar bij te wonen en voelt zich sindsdien onvoldoende gesteund door de leerkrachten en directie, blijkt donderdag uit een afscheidsbrief aan haar klasgenoten.
De directie van de rooms-katholieke school erkende eerder deze week dat drie leerlingen in de 3VWO-klas een korte presentatie hebben gegeven over het glaasje draaien. Volgens de rector ging de les over religie, mysterie en magie. Hij noemde de scholieren verstandig genoeg om het te relativeren en sprak van een "storm in een glaasje water".
"Er was bijna niemand die het voor mij opnam", schrijft de leerlinge in de brief die donderdag is verschenen op een internetforum van de school waarin ze haar beslissing motiveert. "Ik heb het erg zwaar gehad de afgelopen maanden. En dat is niet goed, want ik vind dat een school er is om te leren, niet om constant een discussie te voeren en mijn standpunt te verdedigen. Als de leraar, mentor en rector gewoon sorry hadden gezegd, was het goed geweest. Dan had ik respect voor ze gehad."
Ze motiveert haar standpunt over magie: "Ik geloof in God en dat Hij je zo dicht mogelijk bij je wil houden. Ik geloof dat de duivel...

...dat probeert tegen te houden door geesten op te roepen. In goede geesten geloof ik niet."De christelijke medemens durft ook weer eens van zich te laten spreken...rara hoe kan dat?
Aangezien uit godsdienstpsychologisch onderzoek duidelijk blijkt dat je geloof voor 99% van je opvoeding afhang ben ik benieuwd naar haar ouders.Waar is WF als je hem nodig hebt?
link3 comments|post comment

(no subject) [Feb. 4th, 2006|05:31 pm]
t_shandy
Image hosting by Photobucket
linkpost comment

Neuropa on Myspace [Jan. 5th, 2006|05:08 pm]
t_shandy
Check out Neuropa Records on Myspace, with some information on the upcoming Laufeyiar Sonr release here:
http://www.myspace.com/neuroparecords
linkpost comment

(no subject) [Nov. 10th, 2005|10:13 am]
t_shandy
[music |Sonic Youth - Stones]

Image hosted by Photobucket.com

Vorige week weer eens richting mijn wortels gegaan en meteen wat antropologisch onderzoek verricht. Het is fascinerend om te zien welke tekenen van afgoderij nog te vinden zijn in deze streek; ik wist dat de mens in de desbetreffende regio onder de meest primitieven der aarde gerekend mag worden, maar ik was toch wel verbaasd over wat ik ontdekte diep, diep in het bos aldaar. Voorlopig houd ik het op hekserij, meer specifiek een variant op de hekserij zoals bijvoorbeeld door de Azande in 't Afrikaanse nog immer gebezigd wordt. Oordeel zelf:
Image hosted by Photobucket.com
link2 comments|post comment

(no subject) [Oct. 25th, 2005|06:18 pm]
t_shandy
Oke, wie gaat er mee naar Freitag aanstaande vrijdag in het LVC te Leiden?
link4 comments|post comment

foto's van de poes [Oct. 11th, 2005|02:21 pm]
t_shandy
Image hosted by Photobucket.com


En: Read more...Collapse )
link6 comments|post comment

verdomd! [Oct. 5th, 2005|09:11 am]
t_shandy
You scored as Bragi.

</td>

Bragi

90%

Loki

70%

Sif

60%

Skadi

50%

Balder

50%

Tyr

50%

Hel

50%

Njord

50%

Odin

50%

Freya

40%

Heimdall

40%

Thor

30%

Freyr

30%

Frigg

20%

Which Pagan God or Goddess are you most like?
created with QuizFarm.com
linkpost comment

Present! [Aug. 4th, 2005|11:17 am]
t_shandy
De nieuwe baas des huizes, Loki is de naam:

Image hosted by Photobucket.com


(Actiefoto)
link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]